Heeft u vragen?   Bel of mail ons.  13 04 888 58 (0) 13+

Wie zijn wij...

Stichting Wereld Wijs is een idealistich, vooruitstrevende non-profit onderwijsinstelling met het hart op de juiste plaats.

 • Wereld Wijs is onstaan vanuit een behoefte om kinderen die "thuiszitten" of zich op "onbereikbare" plaatsen in de wereld bevinden beter Nederlands basisonderwijs te kunnen geven.

 • Stichting Wereld Wijs...
 • Stichting Wereld Wijs is een stichting die opgericht is om Nederlandse kinderen in het buitenland en kinderen, die om wat voor redenen dan ook thuiszitten in Nederland, te voorzien van goed Basisonderwijs.

  Deze behoefte ontstond omdat groepen ouders, welke zich verenigd hadden, herhaaldelijk hadden aangegeven dat het bestaande afstandsonderwijs in het geheel niet toerijkend was en/of niet aansloot bij hun gezinssituaties of persoonlijke wensen. Bovendien werd de roep om digitaal en volledig online onderwijs onder deze groep ook steeds groter.

  Uiteindelijk is besloten om door middel van een proefproject de wensen van deze ouders zo dicht mogelijk te gaan benaderen en is gestart met een pilot project waarbij eerst alle digitale leermethodes en allerlei online e-learning platforms zijn uitgetest en verkend. Bij het doorlopen van de pilot werd het al snel duidelijk dat de leerlingen al direct een grote affiniteit met de online methodes hadden maar dat er ook aanzienlijk betere resultaten door de leerlingen werden behaald.

  Aangemoedigd door deze bemoedigende resultaten is beloten een non-profit Stichting met de naam Wereld Wijs op te richten.

 • Onze doelstellingen...
 • Stichting Wereld Wijs heeft zich als voornaamste doel gesteld het bevorderen, het verbeteren en het geven van digitaal en adaptief online onderwijs.

  De stichting tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door: het stichten en beheren van openbare, internationale en online scholen, het samenwerken met stichtingen, verenigingen, bedrijven en/of publiekrechtelijke lichamen, die activiteiten op het gebied van onderwijs uitvoeren, zich aan te sluiten bij de voor de stichting relevante onderwijs- en besturenorganisaties, alle andere wettige middelen waarlangs het doel kan worden bereikt.

  Stichting Wereld Wijs beoogt niet het maken van winst.

 • Onze goede doelen...
 • Stichting Wereld Wijs ondersteunt twee verschillende richtingen van goede doelen:

  • Wereld Wijs ondersteunt organisaties die onderwijs in Derde Wereld landen ontwikkelen en stimuleren.
  • In eigen land zet Wereld Wijs zich in voor kinderen, die om wat voor reden dan ook geen onderwijs genieten. Wereld Wijs kan deze kinderen begeleiden in de zoektoch naar passend onderwijs.

Aanmelden leerling