Heeft u vragen?   Bel of mail ons.  13 04 888 58 (0) 13+

Verblijf in het buitenland

Op wereldreis, uitgezonden voor uw werk of voorgoed geëmigreerd... De online basisschool reist altijd en overal met uw kinderen mee...

 • Afhankelijk van de plek waar men zich vestigt, moet er veel georganiseerd worden. Met schoolgaande kinderen is het belangrijkste punt, hoe het onderwijs in het buitenland er uit gaat zien.

 • Er zijn verschillende redenen om voor langere tijd of permanent naar het buitenland te gaan. Zo kunnen gezinnen worden uitgezonden door een werkgever van één van de ouders, er kan een sabbatical verlof gebruikt worden voor een wereldreis of gezinnen willen zich permanent in een ander land vestigen.

 • Regelgeving leerplicht...
 • Voor Nederlandse kinderen geldt de wet op de leerplicht: kinderen tussen 5 en 16 jaar moeten naar school. Wanneer het gezin ingeschreven blijft staan in een Nederlandse gemeente, dan zal daar de leerplichtambtenaar toestemming moeten geven om het kind tijdelijk van school te halen.

  Bij een verblijf van langer dan een half jaar moet aangetoond worden dat het onderwijs, inclusief het Nederlands, gecontinueerd wordt.

  Bij het verlaten van Nederland (bij uitschrijving in de Gemeente) speelt de Nederlandse leerplicht helemaal geen rol meer. Er kunnen daarnaast ook nog aanvullende voorwaarden worden gesteld. Zo kan iemand worden uitgezonden worden door een werkgever probleemloos toestemming krijgen, terwijl iemand vanwege een sabbatical year (dit wordt als een luxe gezien) geen toestemming krijgt.

  Het kan tot hoge boetes leiden, wanneer men dan toch vertrekt. Het is dus zeker aan te raden vroegtijdig te overleggen met de leerplichtambtenaar.

 • Achterstand voorkomen...
 • Wanneer kinderen geen of slecht onderwijs hebben gehad, lopen ze een achterstand op in hun ontwikkeling. Dat blijkt maar al te vaak bij kinderen die een aantal jaren in het buitenland zijn geweest en terugkomen met aansluitings- en gewenningsproblemen in Nederland.

  Dit betekent niet zozeer dat een kind exact hetzelfde onderwijs moet krijgen als in Nederland, maar online onderwijs, zoals Stichting Wereld Wijs dit organiseert, is wereldwijd de beste keuze.

Aanmelden...