Heeft u vragen?   Bel of mail ons.  13 04 888 58 (0) 13+

Speciaal Onderwijs 

Kinderen met een beperking ondervinden vaak problemen op het gebied van schoolse, communicatieve- en sociale vaardigheden.

  • De ontwikkeling van deze leerlingen kunnen in een ander tempo verlopen dan leerlingen op een reguliere basisschool en hebben vaak meer behoefte aan begeleiding en sturing.

Het motiveren van deze groep is een extra uitdaging. Doordat de leerlingen vanuit het speciaal onderwijs leerproblemen hebben, is het zelfvertrouwen van deze leerlingen vaak laag en geven ze sneller op.

Een vel vol met sommen kan voor hen al heel overweldigend en ontmoedigend zijn om aan te beginnen. Nu krijgen ze op de tablets maar één opdracht tegelijk te zien, dat geeft rust.

Alle kinderen zijn uniek: in aanleg, vaardigheden, temperament, belangstelling, culturele achtergrond, e.d. Sommige kinderen leren door veel herhaling en vaste structuren, anderen moeten juist geholpen worden vaste patronen te doorbreken.

Wereld Wijs houdt rekening met verschillen tussen leerlingen door het accepteren van de kinderen zoals ze zijn, maar vooral door ze structuur te bieden. De taken zijn dusdanig gestructureerd, dat de kinderen begrijpen wat ze moeten doen. De leerstapjes worden zo klein mogelijk gemaakt, als waar nodig is.

  • Wereld Wijs geeft alles, maar nooit op...

Bij Wereld Wijs proberen wij zoveel mogelijk aan te sluiten op de behoeften van elke leerling en streven wij naar onderwijs op maat. Wij proberen dat te bereiken door middel van gedifferentieerd, geïndividualiseerd en planmatig onderwijs.

Speciaal basisonderwijs valt niet onder de wet 'speciaal onderwijs', maar is eigenlijk een speciale vorm van onderwijs voor kinderen die het op een reguliere basisschool niet redden. Het leerrendement blijft achter en vaak gaat dat samen met een sterk verminderd welbevinden.

Kinderen op sbo-scholen dienen na het verlaten van deze school dezelfde basiskennis behaald te hebben als kinderen die op een gewone basisschool gezeten hebben, maar ze mogen er wel langer over doen.

Aanmelden...