Heeft u vragen?   Bel of mail ons.  13 04 888 58 (0) 13+

Schoolgeld / Lesgeld


 • Gemeentes in Nederland en Werkgevers in het buitenland geven vaak een gehele of gedeeltelijke bijdrage in de lesgelden...
  Schoolgeld per maand. Wij berekenen geen inschrijfgeld.

Schoolgeld voor Online Basisonderwijs van groep 3 t/m 8

Jaar
overeenkomst

€ 295

per maand (10x)

 • Rekenen, Taal, Spelling, Begrijpend Lezen, Technisch Lezen, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur & Techniek, Engels, Verkeer (vanaf groep 4), Studievaardigheden (vanaf groep 6), Kunstzinnige oriëntatie & Mediawijsheid.
 • 4 Lesuren per dag
 • Incl. Digitale leermiddelen
 • 2 Cito toetsen per jaar
 • 2 Rapporten per jaar
 • Maandelijks oudergesprek
 • Portfoliogesprek Leerling
 • Proefperiode nieuwe leerling

Per maand opzegbaar

€ 345

Gemiddeld per maand (10x)

 • Rekenen, Taal, Spelling, Begrijpend Lezen, Technisch Lezen, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur & Techniek, Engels, Verkeer (vanaf groep 4), Studievaardigheden (vanaf groep 6), Kunstzinnige oriëntatie & Mediawijsheid.
 • 4 Lesuren per dag
 • Incl. Digitale leermiddelen
 • 2 Cito toetsen per jaar
 • 2 Rapporten per jaar
 • Maandelijks oudergesprek
 • Portfoliogesprek Leerling
 • Proefperiode nieuwe leerling

Speciaal
Onderwijs

€ 395

per maand (10x)

 • Rekenen, Taal, Spelling, Begrijpend Lezen, Technisch Lezen, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur & Techniek, Engels, Verkeer (vanaf groep 4), Studievaardigheden (vanaf groep 6), Kunstzinnige oriëntatie & Mediawijsheid.
 • 4 Lesuren per dag
 • Incl. Digitale leermiddelen
 • 2 Cito toetsen per jaar
 • 2 Rapporten per jaar
 • Maandelijks oudergesprek
 • Portfoliogesprek Leerling
 • Proefperiode nieuwe leerling

Nederlandse
Taal

€ 125

per maand (10x) • Taal, Spelling, Begrijpend Lezen, Technisch Lezen, Studievaardigheden (vanaf groep 6) & Mediawijsheid.


 • 1 Lesuur per dag
 • incl. Digitale leermiddelen
 • Oudergesprekken
 • Proefperiode nieuwe leerling
 • Proefperiode nieuwe leerling
 •  
 •  
 

Schoolgeld voor Online Basis Onderwijs voor groep 1 & 2

Jaar
overeenkomst

€ 125

per maand (10x)

 • Aanvankelijk Rekenen, Aanvankelijk Lezen, Schrijven, Begrijpend Luisteren, Woordenschat, Engels, Kunstzinnige oriëntatie & Mediawijsheid.
 • 1 Lesuur per dag
 • incl. Digitale leermiddelen
 • Maandelijks oudergesprek
 • Proefperiode nieuwe leerling
 •  
 •  
 •  

Per maand opzegbaar

€ 150

per maand (10x)

 • Aanvankelijk Rekenen, Aanvankelijk Lezen, Schrijven, Begrijpend Luisteren, Woordenschat, Engels, Kunstzinnige oriëntatie & Mediawijsheid.
 • 1 Lesuur per dag
 • incl. Digitale leermiddelen
 • Maandelijks oudergesprek
 • Proefperiode nieuwe leerling
 •  
 •  
 •  

Nederlandse
Taal

€ 75

per maand (10x)


 • Aanvankelijk Lezen, Begrijpend Luisteren, Woordenschat & Mediawijsheid.

 • 3 uur per week
 • incl. Digitale leermiddelen
 • Oudergesprekken
 • Proefperiode nieuwe leerling
 •  
 •  
 •  
 

Lesgeld voor Online Bijlessen, Remedial Teaching en +Plusvakken

Bijlessen
& Remedial

€ 25

per uur (min. 10 uur)

 • Naar Keuze: Rekenen, Taal, Spelling, Begrijpend Lezen, Technisch Lezen, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur & Techniek, Engels, Verkeer (vanaf groep 4), Studievaardigheden (vanaf groep 6) & Mediawijsheid.
 • Volledig lesuur
 • Incl. Digitale leermiddelen
 • Maandelijks oudergesprek
 •  
 •  
 •  
 •  

+ Plus
vakken

€ 95

per maand (10x) • Programmeren, Informatica, Engels grade A, Media maken.


 • 1 Lesuur per dag
 • Incl. Digitale leermiddelen
 • Maandelijks oudergesprek
 •  
 •  
 •  
 •  
 

Toelichting Schoolgeld / Lesgeld

Bij een jaarovereenkomst worden er 10 maanden per jaar aaneensluitend gefactureerd. De eerste factuur komt een week voor de eerste van de maand, waarin het schooljaar is gestart. Een jaarcontract wordt stilzwijgend verlengd en heeft een opzegtermijn van tenminste één maand voor het einde van het schooljaar. De overeenkomst eindigt vanzelf bij het afzwaaien van groep 8.


Bij een jaarovereenkomst worden er ook 10 maanden per jaar aaneensluitend gefactureerd. Bij een per maand opzegbare overeenkomst worden de schooldagen vooraf per dag in rekening gebracht. U betaalt dus alleen de dagen waarop uw leerling de komende maand les gaat krijgen. Een schooljaar heeft 200 schooldagen. Hierdoor is de factuur de ene maand hoger dan een andere maand. Er wordt één week voor de eerste van de maand gefactureerd. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd, maar is met een opzegtermijn van tenminste één maand, per dag opzegbaar.


Proefperiode: Wereld Wijs ter kennismaking uitproberen kan natuurlijk. Voor iedere nieuwe leerling, geldt de eerste maand als een proefperiode (binnen de eerste maand opzegbaar).


Stichting Wereld Wijs streeft er naar om tenminste 4 lesuren per dag onderwijs te geven aan groep 3 t/m 8 en tenminste één lesuur onderwijs per dag voor groep 1 & 2. Hierbij gaan we uit van een gemiddelde per dag. Gemiste uren door bijvoorbeeld een slechte internetverbinding of ziekte, worden zoveel mogelijk later ingehaald.


Wereld Wijs geeft 10% korting indien het schoolgeld per jaar vooraf betaald wordt (Dit scheelt u dan één maand per kind per jaar).
Wereld Wijs kent verder geen andere kortingen op de vastgestelde schoolgelden.


In deze opgave van school en lesgelden is rekening gehouden met feestdagen en vakanties.


Bij ziekte of afwezigheid van de leerling wordt geen restitutie verleend.


Stichting Wereld Wijs berekent geen inschrijfgeld.


Bovenstaande informatie is een korte uitleg over onze Algemene Voorwaarden en onze Werkwijze. Meer informatie hierover vindt u in de diverse pagina's van onze Website en in de Algemene Voorwaarden zelf.