Heeft u vragen?   Bel of mail ons.  13 04 888 58 (0) 13+

Privacy Policy

 • Wereld Wijs vindt de privacy van zowel ouders, verzorgers en leerlingen belangrijk. Het gebruik van uw gegevens wordt hieronder geregeld en toegelicht.
 • 1. Gegevens onderwijs organisatie

  Naam: Stichting Wereld Wijs
  Website: www.wereldwijs.school
  Adres: Ruurloseweg 30, te 7244 AV Barchem
  Inschrijfnummer KvK: 66031508
  E-mail:

  2. E-mailadres

  • Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, emails sturen welke betrekking hebben over de gesloten overeenkomst en het tot stand komen hiervan. Tevens sturen wij u emails toe, welke betrekking hebben op het door ons te geven onderwijs, de voortgang en/of de resultaten hiervan. Voorst sturen wij u periodiek een nieuwsbrief over het door ons gegeven onderwijs en eventuele veranderingen en/of wetenswaardigheden die hierop betrekking kunnen hebben en voor u van belang zouden kunnen zijn. Verzet tot het ontvangen van hiervoorgenoemde communicatie is in het kader van een gesloten overeenkomst en gedurende de looptijd hiervan niet mogelijk.
  • Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres voor het doen van aanbiedingen.
  • Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

  3. Postadres

  Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

  4. Telefoonnummer

  Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

  5. Overige persoonsgegevens

  Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

  1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
   • de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
   • de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
   • de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
  2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

  Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.


  6. Bijzondere persoonsgegevens

  De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

   7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

   • Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
   • Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up);
   • Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

   8. Veiligheid opslag van gegevens

    Veiligheidscriteria

   • Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
   • Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
   • Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
   • Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
   • Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
   • Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.
   • Minimaal 2 maal per jaar wordt onze site getoetst op applicatie kwetsbaarheden uit de zogenaamde OWASP top 10.

   9. Toegang tot uw gegevens

   Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.


   10. Contact

   Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

   • Op het volgende e-mailadres:

    

   Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.


   Website: www.wereldwijs.school
   Adres: Ruurloseweg 30, te 7244 AV Barchem
   Inschrijfnummer K.v.K.: 66031508 KvK 66031508