Heeft u vragen?   Bel of mail ons.  13 04 888 58 (0) 13+

Passend & Adaptief onderwijs

Bij Wereld Wijs worden alle kinderen uitgedaagd, we gaan uit van hun mogelijkheden, maar we houden ook rekening met hun beperkingen.

  • Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Bij Wereld Wijs proberen wij altijd zoveel mogelijk aan te sluiten op de behoeften van elke leerling.

Elk kind wordt uitgedaagd, we houden rekening met hun eigen mogelijkheden en beperkingen en streven naar onderwijs op maat. Wij proberen dat te bereiken door middel van gedifferentieerd, geĆÆndividualiseerd en planmatig onderwijs in een voor het kind veilige omgeving.

Bij Passend onderwijs wordt ernaar gestreefd zo veel mogelijk leerlingen in het regulier onderwijs op te vangen. In de wet op Passend onderwijs is geregeld dat alle schoolbesturen een passend onderwijsaanbod kunnen aanbieden, dus ook leerlingen die extra zorg nodig hebben.

Wanneer de school waar het kind is aangemeld zelf de extra zorg niet kan bieden, moet zij zoeken naar andere mogelijkheden of naar een andere school die dit wel kan. Scholen zijn daarentegen niet verplicht om elke leerling die zich aanmeldt, binnen de eigen school onderwijs aan te bieden.

  • Meer uitleg of meer uitdagingen...

Adaptief onderwijs is een visie op de manier waarop gewerkt wordt met leerlingen in de klas. Wereld Wijs baseert al haar lesgeven op de behoeftes van de leerlingen. Wereld Wijs creƫert uitdagende taken voor de leerlingenen die dit aankunnen en neemt tegelijkertijd maatregelen als een kind de leerstof niet begrijpt of er te lang over doet.

Doordat de verhoudingen tussen datgene wat wij de leerlingen aanbieden en de behoeften van de leerlingen goed op elkaar zijn afgestemd, heeft dit een gunstige uitwerking op het presteren van de leerlingen. Zij worden uitgedaagd, voelen zich prettig en zullen hierdoor optimaal presteren.

Aanmelden...