Heeft u vragen?   Bel of mail ons.  13 04 888 58 (0) 13+

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van scholen en instellingen.

Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school of instelling goed is.

  • Elk kind heeft volgens het Kinderrechtenverdrag recht op onderwijs. Naast dit verdrag hebben kinderen in Nederland volgens de Leerplichtwet ook de plicht om naar school te gaan.

Ieder jaar kijkt de Inspectie van het Onderwijs of er aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit levert. Op basis van een risicoanalyse en eventueel nader onderzoek wordt bepaald hoeveel toezicht een school nodig heeft. Het toezicht dat iedere school krijgt, is dus maatwerk.

Hoe de inspectie dat doet in het (speciaal) basisonderwijs en voortgezet onderwijs, wordt uitgelegd in deze animatie ‘Het werk van de Onderwijsinspectie in drie minuten’: