Heeft u vragen?   Bel of mail ons.  13 04 888 58 (0) 13+

Nederlandse Taal / Tweetaligheid...

Bij het verblijf in het buitenland, groeien kinderen wellicht op in een meertalige omgeving.

  • Door deze onderdompeling in talen...(de te leren taal wordt als voertaal gebruikt, terwijl thuis een andere taal wordt gesproken) ...kan volledige tweetaligheid bereikt worden.

Er wordt van uit gegaan dat de eerste taal thuis voldoende aan bod komt. Hier komt meer bij kijken dan door thuis alleen maar Nederlands met elkaar te praten...

Het professioneel onderhouden van de Nederlandse taal, naast het huiswerk van de lokale school, sporten en spelen, voelt al snel als “teveel van het goede”. Toch hebben veel ouders die remigreren spijt dat ze te weinig aandacht aan de Nederlandse taal hebben gegeven.

Meestal spreken en lezen de kinderen wel goed Nederlands, maar het schrijven wordt al snel een probleem, waardoor de kinderen bij terugkeer in Nederland een behoorlijke achterstand hebben opgelopen. Wereld Wijs kan in een relatief korte tijdsbesteding (3 uur les per week) de oplossing bieden, door voor het pakket Nederlands te kiezen, waarbij ouders weinig extra belast worden.

  • Gemakkelijk terugstromen in het Nederlands onderwijs...

Er is een aantal belangrijke redenen waarom Nederlandse lessen voor kinderen in het buitenland belangrijk zijn:

  • Bij het verblijf in het buitenland bestaat de keuze om kinderen op te laten groeien met de lokale bevolking, op een lokale school. In de thuissituatie wordt dan overwegend Nederlands gesproken. Dit is onvoldoende om de taal goed te beheersen. Er moet veel geoefend worden en als de lokale schooltaal alles overneemt, is het lastig om de moedertaal op niveau te houden. Daarnaast worden, door alleen het Nederlands te spreken, de Nederlandse taalregels niet aangeleerd, zoals die in het onderwijs wel worden aangeboden.

  • Bij terugkomst in Nederland kunnen kinderen makkelijk terugstromen in het Nederlandse onderwijs.

  • Bovendien leert een kind door de Nederlandse taal veel over zijn identiteit en het land waar het vandaan komt. Zelfs wanneer men nooit meer terug denkt te komen in Nederland, dan blijft de taal belangrijk voor de band met familie die nog in Nederland woont.

Bij Stichting Wereld Wijs kunnen kinderen, zonder dat het een zware belasting wordt (voor zowel ouder als kind), de Nederlandse taal op peil houden. Zij worden zo’n 3 uur per week (groep 1 & 2) of één uur per dag (groep 3 t/m 8) op een desgewenst tijdstip begeleid. Ouders hoeven niet of nauwelijks bij te springen.

Aanmelden...