Heeft u vragen?   Bel of mail ons.  13 04 888 58 (0) 13+

Kinderen van Expats

Kinderen die in verschillende landen opgroeien, leren verschillende culturen en achtergronden en weten deze te waarderen. Ze zijn flexibel en toleranter dan leeftijdsgenoten...

 • Bijna alle Expats keren op den duur al dan niet of tijdelijk terug naar Nederland. Bij terugkeer in Nederland merken kinderen van expats vaak dat ze toch een andere cultuur gewend zijn. Dit kan verwarring geven, vooral als kinderen niet goed zijn voorbereid.

 • Kinderen hebben meestal geen keuze: ze gaan gewoon mee met hun ouders...
 • De omgeving van deze kinderen wisselt regelmatig. Dit betekent ook dat hun sociale omgeving mee verandert door het komen en gaan van verschillende personen. Kinderen moeten dus steeds opnieuw een plek vinden en steeds opnieuw afscheid nemen.

  Deze kinderen zijn volop in ontwikkeling en het leven als expat wordt een deel van henzelf. Ze worden ook wel “Third Culture Kids” (TCK’s) genoemd. TCK’s groeien op in de cultuur van de ouders en die van het gastland. In beide culturen voelen ze zich niet helemaal thuis. Ze maken deel uit van een derde cultuur: kinderen die zijn grootgebracht in meerdere culturen. De meeste TCK’s zijn trots op deze identiteit en redden zich prima in het leven.

  Wetenschappelijke studies en ook ervaringen wijzen uit dat TCK’s zich, niet minder dan andere kinderen, ontwikkelen tot gezonde, sociale, stabiele volwassenen. Ouders spelen hierin een belangrijke rol. Er zijn echter ook jongeren die zich langdurig ontheemd blijven voelen en (professionele) hulp nodig hebben bij de terugkeer in Nederland.

 • Aanpassingsproblemen bij terugkeer in Nederland voorkomen...
 • Kinderen van Expats zien zichzelf en de wereld vaak anders dan hun leeftijdsgenoten. Soms lijken ze wat achter te lopen in verbale vaardigheden, hebben ze langer de tijd nodig voor het ontdekken van de eigen identiteit en zijn ze minder zelfstandig.

  Op andere vlakken lopen ze juist voor. Dit geeft verwarring bij de kinderen. Ze kunnen zich anders en zelfs dommer voelen dan leeftijdsgenoten. Deze verwarring kan ervoor zorgen dat kinderen zich moeilijker kunnen concentreren op schoolzaken, waardoor resultaten achterblijven.

  Stichting Wereld Wijs geeft in haar dagelijkse leerstof aandacht aan de gewoontes, actualiteiten en gebruiken van Nederland, zodat kinderen meer zijn voorbereid op hun terugkeer.

  Wereld Wijs kan hierin een belangrijke schakel zijn tussen uw kind en het "moederland". Uw kind weet bij terugkomst in Nederland wat er speelt en zal veel minder moeite hebben met het aanpassen aan weer een "nieuwe", maar nu een Nederlandse omgeving.

Aanmelden...