Heeft u vragen?   Bel of mail ons.  13 04 888 58 (0) 13+

Intensieve begeleiding

Tijdens de online lessen bij Wereld Wijs wordt elk kind voortdurend in de gaten gehouden hoe zijn/ haar studievoortgang verloopt.

  • Wereld Wijs geeft basisisonderwijs waarbij de lesstof uitsluitend via internet wordt aangeboden. op het moment dat de leerling inlogt, is er altijd een vaste of een voor het kind bekende leerkracht aanwezig die het kind begeleidt.

  • Tijdswinst door de focus op effectieve tijd...

Op een reguliere basischool is een kind ongeveer 6,5 uur aanwezig. Na aftrek van de pauzes/lunchtijden en dergelijke, blijft hiervan circa 5 uur lestijd over. De effectieve lestijd zal echter nog minder dan 4 uur zijn. Er wordt namelijk veel tijd verloren met leswisselingen (pakken van leermiddelen), opstarten van computers, conflicten, pakken van jassen en tassen, ruilen van boeken, wc bezoeken, vragen en opmerkingen van leerlingen, enz...

Bij Wereld Wijs betekent online-contact ook dat er vrijwel direct begonnen wordt met de les. Alles is voorhanden hoeft niet bij elkaar te worden gezocht , de leerling kan direct beginnen. Hierdoor staat onze 4 uur les per dag (voor groep 3 t/m 8) en (1 uur les per dag voor groep 1 & 2 ) tenminste gelijk aan de werkelijke leeruren op de reguliere basisschool.

In de eerste plaats ontwikkelt een kind zich op school het beste wanneer de leerkracht aansluit op de onderwijsbehoeften van elke leerling, onderwijs dat passend is.

Wanneer u als ouder besluit om onderwijs af te nemen via Stichting Wereld Wijs, dan volgt er voor ieder aangemeld kind een uitgebreid intake-gesprek. Hierbij is het handig om ook de resultaten van de laatst bezochte school te overleggen, om het onderwijs op deze manier naadloos op elkaar aan te laten sluiten.

Hierna worden er doelstellingen voor het kind geformuleerd: Wat is haalbaar voor het kind zolang het onderwijs bij Wereld Wijs krijgt? Waar moeten wij vooral rekening mee houden om het kind optimaal te kunnen laten ontwikkelen?

  • Bijsturen door in zoomen op de behoeftes van het kind...

Een online registratiesysteem houdt elk moment van de dag bij waar een kind gebleven is, waar het kind goed in is of waarbij het nog extra (in)oefening nodig heeft. Dit gebeurt tijdens het rechtstreekse contact tussen de leerkracht met de leerling, bij het maken van opgaven, maar natuurlijk ook bij het maken van (tussen)toetsen.

Daarnaast gebruiken we het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs. Met de bijbehorende toetsen bepaalt de leerkracht van Wereld Wijs waar het kind staat in zijn ontwikkeling. Zo kan de leerkracht perfect inspelen op de behoeftes van het kind.

De leerkracht van Wereld Wijs stelzich voortdurend vragen om te komen tot een intensieve begeleiding van het kind. Zomaar een greep uit een aantal vragen:

  • Hoe leert deze leerling?
  • Hoe help ik de leerling bepaalde doelen te halen?
  • Hoe kan ik omgaan met een leerling waarbij een bepaalde diagnose is gesteld?
  • Wat moet ik in mijn aanbod of houding veranderen om toch aan te sluiten bij wat het kind nodig heeft?
Aanmelden...