Heeft u vragen?   Bel of mail ons.  13 04 888 58 (0) 13+

Informatie voor ouders & Opdrachtgevers

Stichting Wereld Wijs verzorgt basisonderwijs, maar ook speciaal onderwijs, Nederlandse Taal, Bijlessen, Remedial Teaching en +Plus Vakken, telkens online en digitaal.

 • Online basisonderwijs is onderwijs waarbij de lesstof uitsluitend via internet wordt aangeboden. op het moment dat de leerling inlogt, is er altijd een vaste of een voor het kind bekende leerkracht aanwezig die het kind begeleidt.

 • Online Basisonderwijs...
 • Het onderwijs van Wereld Wijs wordt uitsluitend via het Leerlingen platform gegeven en aangevuld door videogesprekken (Skype of Hangout) en diverse andere media. Op deze manier krijgt de leerling op afstand dezelfde leerstof aangeboden die het in het reguliere onderwijs ook krijgt. Wereld Wijs gaat hier echter nog een stapje verder, door het aanbieden van extra leerstof voor de leerlingen die dit aankunnen. Dit noemen we de +Plusvakken.

  De ouder hoeft in geen geval het kind zelf te begeleiden, omdat er altijd contact is op het tijdstip dat het kind les krijgt. De ouder zal in het begin het kind alleen op weg hoeven te helpen. Verder zal de ouder alleen een coachende rol hebben. Wanneer een kind alle leerstof voor die dag heeft doorlopen, staat er altijd extra oefenstof (herhaling of verdieping) voor het kind klaar. Zo krijgt het kind altijd meer leerstof aangeboden dan in het reguliere basisonderwijs. Bovendien heeft de leerkracht een duidelijk en actueel overzicht van leerprestaties en vorderingen van de leerlingen en kunnen hier ter plekke op inspelen. De leeropbrengsten kunnen zo hoger worden.

 • Schoolvakken...
 • Stichting Wereld Wijs gebruikt voor haar online onderwijs methoden en software zoals deze ook worden gebruikt op basisscholen in Nederland. Hiermee voldoet Wereld Wijs ook ruim aan de kerndoelen en leerlijnen die gelden voor het Nederlandse basisonderwijs. In het overzicht hieronder staan de verschillende groepen met een totaal lesaanbod per groep.

  Schoolvak Basis onderwijs
  Groep 1 & 2
  Basis onderwijs
  Groep 3 t/m 8
  Speciaal onderwijs
  Groep 3 t/m 8
  Nederlands
  Groep 1 & 2    
  Nederlands
  Groep 3 t/m/ 8
  +Plusvakken
  Groep 3 t/m/ 8
  Aantal Lesuren 1 uur per dag 4 uur per dag 4 uur per dag 3 uur / week 1 uur per dag 1 uur per dag
  Aanvankelijk Lezen
  Begrijpend Luisteren
  Aanvankelijk Rekenen
  Woordenschat
  Schrijven
  Kunstzinnige orient.
  Begrijpend Lezen
  Technisch Lezen
  Studievaardigheden 6, 7, 8 6, 7, 8 6, 7, 8
  Taal
  Spelling
  Rekenen
  Aardrijkskunde
  Geschiedenis
  Natuur & Techniek
  Engels
  Verkeer 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8
  Mediawijheid
  Programmeren
  Informatica
  Engels Grade A
  Media maken
 • Jaarcontract of per maand opzegbaar...
 • Wereld Wijs kan de schoolgelden op basis van een jaarcontract of op basis van een tijdelijke overeenkomst aan de opdrachtgever in rekening brengen. Hierdoor kan er voor een flexibel lesplan worden gekozen:

  • Bij een jaarovereenkomst liggen de lesgelden lager dan bij de per maand opzegbare variant. Bij het jaarcontract wordt er 10 maanden aaneensluitend, per jaar gefactureerd. De eerste factuur komt een week voor de eerste van de maand, waarin het schooljaar is gestart. Een jaarcontract wordt stilzwijgend verlengd en heeft een opzegtermijn van tenminste één maand voor het einde van het schooljaar. De overeenkomst eindigt vanzelf bij het afzwaaien van groep 8. Een jaarovereenkomst wordt afgesloten bij:

   • Online Basisschool voor groep 1 & 2.
   • Online Basisschool voor groep 3 t/m 8.
   • Online Speciaal Onderwijs (Basisschool) voor groep 3 t/m 8.
   • Nederlandse taal voor groep 1 & 2.
   • Nederlandse taal voor groep 3 t/m 8.

  • Bij een per maand opzegbare overeenkomst, bedoeld voor een bepaalde periode (of als u vooraf nog niet weet hoelang er onderwijs nodig is), kunt u (met inachtname van één maand opzegtermijn) per schooldag opzeggen. U neemt zo alleen het onderwijs af dat ook daadwerkelijk gebruikt wordt door de leerling. Ideaal voor tijdelijke situaties. En ook goed te gebruiken als de leerling in het midden van het schooljaar van online naar reguliere onderwijs (of omgekeerd) moet wisselen. een "per maand opzegbare overeenkomst kan worden afgesloten voor:

   • Online Basisschool voor groep 1 & 2.
   • Online Basisschool voor groep 3 t/m 8.

 • Proefperiode voor iedere nieuwe leerling.
 • Het onderwijs van Stichting Wereld Wijs ter kennismaking uitproberen kan natuurlijk. Voor iedere nieuwe leerling, geldt de eerste maand als een proefperiode (binnen de eerste maand opzegbaar). De proefperiode geldt voor alle contracten, dus zowel voor de Jaarovereenkomst als de per maand opzegbare overeenkomst.

Aanmelden leerling