Heeft u vragen?   Bel of mail ons.  13 04 888 58 (0) 13+F.A.Q / Veelgestelde vragen  

Algemene Vragen

  • Het kantoor van Wereld Wijs is telefonisch bereikbaar op schooldagen van 09.00 to 21.00 uur Nederlandse tijd.
  • Het kantoor is na afspraak op schooldagen te bezoeken van 09.00 tot 17.00 uur Nederlandse tijd.
  • De docenten zijn tijdens de afgesproken lesuren ook door de ouders te bereiken via de chatfunctie van het ouderportaal.
Dit is afhankelijk van de mogelijkheden, inzet en motivatie van het kind, maar ook de grootte van de achterstand(en). Meestal is dit goed in te halen door het nemen van extra bijlessen, bijvoorbeeld één uur per dag extra.
Wij doen dat door meer variatie in de lesstof aan te bieden. En eventueel meer pauzes in te lassen.
De ratio van docent / leerling is veel lager. Bij het speciaal onderwijs worden per docent maximaal 10 leerlingen tegelijk onderwezen. Hierdoor krijgt de leerling veel meer aandacht en is er dus ook meer interactie tussen docent en leerling.
Dit is in principe wel mogelijk. We zullen dan in het intakegesprek het niveau van het kind bepalen.
Dit is in principe wel onze bedoeling. Maar, door omstandigheden zoals, een slechte internet verbinding, ziekte, verlof en part-time arbeidscontracten is dit niet altijd mogelijk. We werken echter wel met kleine teams, zodat uw kind snel alle docenten leert kennen.

Aanmelding

Dit is afhankelijk van het soort onderwijs en in welke groep het kind start. Mocht u hier snel duidelijkeid over willen dan kunt u contact met ons opnemen. Wij maken in ieder geval binnen twee werkdagen een afspraak met u voor het intakegesprek, hierin kan ook dit worden besproken.
Wij willen ieder kind dezelfde kansen geven, wij geven niet zo snel op. Tijdens het intakegesprek horen we natuurlijk graag de achtergronden van het kind. Voor iedere nieuwe leerling geldt de eerste maand bij ons altijd als proefperiode. Mocht in deze maand blijken dat het onderwijs om wat voor reden niet goed aansluit bij het kind, dan kan het contract worden aangepast of beëindigd.
Indien mogelijk het digitale onderwijsdosier, hier kunt u de school om vragen. Als dit niet mogelijk is dan graag het leerlingrapport met de cito uitslagen.
Het thuisadres als dit wordt aangehouden. Anders het adres van een contactpersoon (in Nederland).

Administratie - Schoolgelden

Sorry nee, bij de vaststelling van de schoolgelden wordt uitgegaan van één individueel kind. Wereld Wijs geeft enkel 10% korting indien het schoolgeld per jaar vooraf betaald wordt. (Dit scheelt u dan één maand per kind per jaar.)
Op dit moment is dit niet mogelijk. Dit heeft te maken met het feit dat bijna iedere gemeente een ander systeem hanteert en vaak ook een andere registratieprocedure.
Maar waar een wil is, is een weg, er zijn genoeg gemeenten die wel gewoon onze e-mail-factuur per maand via iDeal voldoen...
Dat klopt, Cito's, leermiddelen, oudergesprekken en het intakegesprek zijn allemaal in het schoolgeld inbegrepen, zoals omschreven in de pagina Schoolgeld / Lesgeld.
In voorkomende gevallen van overmacht kan onder voorwaarden restitutie van de schoolgelden worden verleend. Indien dit verzoek goed onderbouwd wordt met bewijsstukken over de aard van de onstane overmacht, kan Stichting Wereld Wijs besluiten restitutie te verlenen. Voor het aantal maanden van reeds genoten onderwijs, inclusief de lopende maand, zal dan het "per maand opzegbare" schoolgeld in rekening worden gebracht. Dit bedrag zal worden afgetrokken van de schoolgelden die al vooruit betaald zijn of zal alsnog extra in rekening gebracht worden bij een "per maand opzegbare overeenkomst".

Online School - Lessen

Afwezigheid door ziekte van de leerling wordt zo mogelijk één uur voor aanvang van de les per e-mail: door de ouders gemeld.
Het is belangrijk om dit ruim vooraf aan ons te melden. We kunnen dan vooraf al beginnen met het "inhalen" van de lessen en een plan maken voor de week van de oversteek en het inhalen van de rest van de lessen achteraf. Veel lesstof kan dan per e-mail al vooraf worden verzonden, zodat er offline aan kan worden gewerkt.
Wij kunnen zien wanneer een kind weer online komt en/of weer inlogt. Als dit lang heeft geduurd, heeft de docent waarschijnlijk al lesstof per e-mail verzonden, die later gemaakt kan worden. Overige lessen kunnen misschien op dat moment nog, in het volgende lesblok of de volgende schooldag worden ingehaald.
U kunt twee dingen doen: (1) Vraag in uw omgeving, waar of welke provider wel een goede internet verbinding heeft. (2) Meldt dit in ieder geval ook aan onze Support / Helpdesk. Wij kunnen de verbindingen dan gaan monitoren, kijken welke docenten-locatie de beste verbinding geeft en misschien nog andere adviezen geven zoals aanpassingen in de Router en dergelijke.