Heeft u vragen?   Bel of mail ons.  13 04 888 58 (0) 13+

Bijlessen / Remedial Teaching

Binnen het onderwijs is er niet altijd genoeg tijd en/of zien scholen geen noodzaak voor kinderen die specifieke aandacht nodig hebben.

  • Klassen zijn vaak groot, waardoor er weinig individuele aandacht is voor het kind. Bij Stichting Wereld Wijs staat het kind met zijn/haar hulpvraag centraal. Kenmerken in de omgang met onze leerlingen zijn veiligheid, duidelijkheid en structuur.

Het is mogelijk dat kinderen de lesstof onvoldoende begrijpen of het tempo in de klas niet goed kunnen volgen, waardoor ze achter raken. Deze kinderen hebben wat extra aandacht en tijd nodig. Door het geven van bijles of Remedial Teaching kunnen achterstanden worden ingehaald om zodoende ernstigere leerproblemen in de toekomst te kunnen voorkomen.

Er is een wezenlijk verschil tussen bijles en Remedial Teaching. Bijles geven we aan kinderen die moeite hebben met bepaalde onderdelen van de lesstof, die op dat moment op school behandeld wordt (vakinhoudelijk).

Bij Remedial Teaching wordt eerst didactisch onderzoek gedaan om te onderzoeken wat een kind precies nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. Vervolgens wordt de begeleiding daarop aangepast.

In onze online leeromgeving kan de Remedial Teacher precies afstemmen op wat de leerlingen nodig hebben. Zo wordt er uitleg gegeven via videochat en er staan filmpjes met extra uitleg klaar, die telkens herhaald kunnen worden.

  • Meer stof tot nadenken...

Het is mogelijk dat er tijdens de Remedial Teaching andere stof wordt behandeld dan de leerstof op school. Er wordt bovendien gekeken naar de manieren waarop het kind zich de stof het beste eigen maakt.

Aan Wereld Wijs is een gediplomeerd Remedial Teacher verbonden, die opgeleid is in het geven van begeleiding aan kinderen met leer- en gedragsproblemen op verschillende vakgebieden.
Er is dan ook extra aandacht voor de begeleiding van kinderen met diverse leer- en gedragsstoornissen, zoals dyslexie, autisme, etc.

Aanmelden...